Oροι συμμετοχης στο διαγωνισμο

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FREZYDERM», που εδρεύει στην Περιοχή Αττικής (Μενάνδρου 75, 104 37, Αθήνα) με Α.Φ.Μ. 094459889, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, περαιτέρω ο «Διοργανωτής», σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «THE NEWTONS LABORATORY A.E, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57 (Κτίριο Β), 15231 (εφεξής «Διαφημιστική») και δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο και που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη «THE NEWTONS LABORATORY A.E» ή «Διαφημιστής» ή «Διαφημιστική») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΟΥ» εφεξής «Πρόγραμμα»

Τα δώρα* των διαγωνιζόμενων θα είναι τα εξής:
Α) Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις για 2 άτομα στο Πόρτο Χέλι, στο AKS HOTELS. . Το δώρο περιλαμβάνει δίκλινο δωμάτιο με πρωινό για δύο άτομα, για δύο διανυκτερεύσεις την περίοδο από την ημερομηνία παράδοσης του δώρου και μέχρι την 31/12/2018, σε ημερομηνίες επιλογής του νικητή και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση διαθεσιμότητας δωματίου τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τον νικητή σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο. Τα μεταφορικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του νικητή και του συνοδού του δεν περιλαμβάνονται.

Β) Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) σετ με αντηλιακά προϊόντα της FREZYDERM, που θα περιλαμβάνουν τους εξής κωδικούς: (α) Sun Screen Velvet Face SPF 50+. (β) Active Sun Screen Fluid SPF 50 , (γ) Sea Side Dry Mist και (δ) After Sun Mousse.
*Τα δώρα/ περιγραφές των δώρων ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε εξαγοράζονται με χρήματα.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των Όρων Συμμετοχής στην κλήρωση και ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Μηχανισμός Διαγωνισμού

• Ο χρήστης από το menu του site https://www.minzeisstiskia.gr/, μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος αλλά μόνο την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και την τήρηση των οδηγιών. Η συμμετοχή γίνεται με έναν από τους δύο κάτωθι τρόπους:
• (α) Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να γράψουν την απάντησή τους γράφοντας σχετικό κείμενο στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα, όπου έχουν και τη δυνατότητα να επιλέξουν χρώμα στο φόντο της απάντησής τους.
• (β) Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν φωτογραφία επιλογής τους. Ο χρήστης μπορεί να κεντράρει την φωτογραφία που θέλει μετακινώντας την με τους οδηγούς της εφαρμογής.
• Όταν επιλέγουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους (e-mail και ονοματεπώνυμο) έτσι ώστε να ανέβει η απάντησή τους. Αυτόματα μπαίνουν και στην κλήρωση, χωρίς να κάνουν κάτι άλλο.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ( υπαλλήλων ή με κάθε τρόπο συνεργατών της FREZYDERM), της διαφημιστικής, του ταξιδιωτικού πρακτορείου Goldair Tourism καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
3] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, ο διοργανωτής και η διαφημιστική δύνανται να ακυρώσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή του δώρου στο νικητή.
4] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Διοργανωτής και Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, ο διοργανωτής, και η διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο https://www.minzeisstiskia.gr/diagwnismos/terms/

5] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13-06-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 08-07-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 09-07-2018 και ώρα 13.00 μ.μ. κλήρωση (ως κάτωθι αναφέρεται). Στην κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν συνολικά ένδεκα νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες, ο πρώτος επιλαχών αντικαθιστά τον πρώτο νικητή σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν παραλάβει το δώρο του.
6] Στις 09-07-2018 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της FREZYDERM Μενάνδρου 75, 104 37, Αθήνα παρουσία εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών ή/και συμβολαιογράφου θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του προγράμματος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων.
7] Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει με μήνυμα στον λογαριασμό email που δήλωσαν κατά την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.
Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουν στο αντίστοιχο μήνυμα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν έως την 15-07-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τον κάθε νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παραλαβή των Δώρων. Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο (Email μήνυμα) ή αν δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται τα Δώρα τους, τότε τα Δώρα θα περνάνε στον πρώτο επιλαχόντα και κατόπιν κατά τη σειρά κληρώσεως τους. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι κάποιος νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο επιλαχών που έχει σειρά. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω προσωπικά στοιχεία θα καταστρέφονται και θα διατηρείται μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα αποστέλλονται ενημερωτικά emails (newsletters) για τα προϊόντα της FREZYDERM.

8] Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

9] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,
(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

10] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των FREZYDERM και THE NEWTONS LABORATORY.

11] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας , καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

13] Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων (ή άλλων ισάξιων). Σε περίπτωση ζημίας (σωματικής ή άλλης) εις βάρος των νικητών, ιδίως στην περίπτωση των διανυκτερεύσεων, ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, αφού η εμπλοκή του περιορίζεται στην εξασφάλιση του αντιτίμου για τις δύο διανυκτερεύσεις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

14] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η FREZYDERM, και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

15] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον Instagram λογαριασμό της FREZYDERM (https://www.instagram.com/frezyderm/), στο Facebook λογαριασμό της (https://www.facebook.com/frezyderm/) σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι νικητές αποδέχονται με την συμμετοχή, τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου τους για τη χρήση και προβολή της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τις ανωτέρω εταιρείες, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα.

16] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ………………. και είναι προσβάσιμοι από κάθε ενδιαφερόμενο.

17] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.

18] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

19) Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα προληπτικού ελέγχου των αναρτήσεων (κειμένου και φωτογραφίας) και μπορούν να μην επιτρέψουν την ανάρτηση αυτών ή ακόμα και να προβούν στην άμεση καθαίρεση τους, εάν το κείμενο ή η φωτογραφία παραβιάζει τα χρηστά ήθη, διατάξεις δημοσίου δικαίου και γενικώς είναι προσβλητικά, εξυβριστικά ή συκοφαντικά κατά μεμονομένων προσώπων ή ομάδων προσώπων ή εταιριών κλπ.

20] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, και του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GPDR) για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μαζί τους μέσω e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό στο μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων.. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, διατηρουμένης μόνο της διευθύνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους προβολής της εταιρίας. Σημειώνεται ότι στη FREZYDERM επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον ο χρήστης έχει δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεση, μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση, ήτοι αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletters με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα νέα, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες της FREZYDERM και μόνο στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας μας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία του κάθε χρήστη τα χειριζόμαστε με σεβασμό, δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται και γενικώς δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα τρίτο (φυσικά ή νομικά) για κανένα λόγο (εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις. Για πληρέστερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρίας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα ……

Δικαιώματα χρήστη

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα:
A. πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ρωτώντας πως αυτά χρησιμοποιούνται και από ποιόν επεξεργάζονται μετά τη συλλογή τους.
B. να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δώσει ή και να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων.
C. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του είναι ελλιπή ή λανθασμένα, να ζητήσει να γίνει η ενημέρωση τους.
D. σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά του δεδομένα, να λάβει σχετική ενημέρωση εντός 72 ωρών από την στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση.

Οι επισκέπτες/χρήστες δικαιούνται να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή και για καθένα από τους παραπάνω σκοπούς, αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στη FREZYDERM στο info@frezyderm.gr και υπόψιν Τμήματος Digital Marketing.
Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών γίνεται μόνο από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της FREZYDERM

Ξεκινηστε να πληκτρολογειτε και πατηστε Enter για αναζητηση